• pl
 • en
 • Regulamin Studia OPTIMOVE

  1. Zakup usługi w OPTIMOVE jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów niniejszego regulaminu.

  2. Rezerwację usługi w OPTIMOVE można dokonywać:

  – Osobiście w obiekcie OPTIMOWE przy ulicy Marii Curie- Skłodowskiej 56A w Bydgoszczy,

  – Telefonicznie pod numerem +48 785940848,

  – Za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Instagram)

  3. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi przygotowania się do pierwszej wizyty.

  4. W przypadku braku możliwości pojawienia się na treningu/wizycie należy ją odwołać pod numerem +48 785949848 nie później niż 24h przed jego rozpoczęciem.

  5. W przypadku nie pojawienia się na treningu/wizycie bez wcześniejszego odwołania lub odwołania później niż 24h przed jego rozpoczęciem klient zostanie obciąży kosztem treningu/ wizyty.

  6. W przypadku spóźnienia pacjenta, czas wizyty zostaje skrócony o czas spóźnienia.

  7. Osoby, które dokonały zniszczeń obiektu, wystroju wnętrza ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie, które dokonały zniszczeń majątku, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.

  8. OPTIMOVE nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatniach.

  9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

   

  REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH​

  1. Uczęszczanie na zajęcia lub zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem zapisów powyższego regulaminu.

  2. Zakup karnetu umożliwia na uczestniczenie we wszystkich zajęć grupowych odbywających się w studiu OPTIMOVE. Uczestniczenie na jednych zajęciach skreśla jedno wejście z wykupionego karnetu.

  3. Karnet ważny jest przez 30 dni od momentu zakupu. Po upływie tego terminu niewykorzystana liczba wejść przepada i nie jest za nie zwracana gotówka.

  4. W przypadku braku możliwości przybycia na zajęcia grupowe, należy poinformować telefonicznie pod numerem +48 785940848 o zaistniałej sytuacji nie później niż 24h przed ich rozpoczęciem.

  5. W przypadku nie pojawienia się na zajęciach bez wcześniejszego odwołania lub odwołania później niż 24h przed ich rozpoczęciem klient zostanie obciąży kosztem treningu.

  6. W przypadku odwołania zajęć grupowych przez OPTIMOVE z przyczyn losowych, zajęcia grupowe zostaną przełożone na inny dogodny termin, a ważność karnetu zostanie odpowiednio wydłużona